larsson@bedaron.se

20180319_070308I N T R O

Jag utvecklar och tillverkar produkter som ibland saknar ekonomisk potential men som är viktiga för mina uppdragsgivare eller som jag tycker borde utvecklas. Som Flytsparken på bilden som gör det mycket säkrare att ta sig fram på dålig is. Ett större syskon är under utveckling till nästa vinter. Jag arbetar också med ett koncept för reduktion av vågbildning från, och därmed effektbehov för, deplacerande fartyg. En 5 m prototyp visar lovande resultat och jag söker nu externa resurser som ”pro bono” kan hjälpa mig med beräkningar för verifiera min teori. Ekonomin är alltid en utmaning och jag välkomnar uppdrag som prototypbyggare eller teknisk/kreativ konsult. Fler bilder nedanför.

I develop and manufacture products that sometimes lack economic potential but are important to my clients or that I consider worth developing. Like the floating kicksled in the picture. It makes travel on bad ice much safer. A larger sibling is under development for next winter. I also work with a concept for reduction of wave generation from, and thus power need for, displacement vessels. A 5 m prototype shows promising results and I am currently looking for external resources that can, pro bono, help me with calculations to verify my theory. Economy is always a challenge and I welcome assignments as prototype builder or technical/creative consultant. More pictures below.

Anders Larsson   2018-04-17

ecruiserMini cruiser koncept avsett att visa möjligheter med eldrift, planerad till sommaren 2018  / Mini cruiser concept intended to illustrate possibillities with electric propulsion, planned for summer 2018.

20180529_072555Första gjutning blev en roddbåt. Snabb och lätt, 29kg som visad / First moulding became a rowboat. Fast and light, 29kg as shown.


Hydrokopter / Airboat

Jaktkanot

Elektrisk utombordare 1 kW baserad på Evinrude 4 / Electric outboard motor 1 kW based on Evinrude 4

Bärplan

Bärplan på deplacerande skrov ger mer än man kanske tror / Hydrofoil on displacement hull. More effective than you might think

DSCN2491 - Kopia

Skrovformsprov / Hull shape test

Modell 0.5mDesign koncept

Demodelfin

RC demonstrator byggd för ett företag som utvecklar fendrift / built for a company developing fin drive

20160607_134739

 

Plugg

Form

1

2

 

Modulkatt

Katamaran med vinsurfingsegel / Catamaran with wind surf sail

ElmopLH - Kopia

Elfordon för en person / Electric vehicle for one person

MobilUVkikareRörlig undervattenskikare / mini glass bottom boat

RoddbRHLättdriven roddbåt / Low resistance rowing boat (model)

 

Koncept portfolio

Jag har mer ideer än tid och resurser. Här är några koncept jag sannolikt inte kommer prova. Listan lär växa över tid. Jag hävdar inte upphovsrätt och tar inget ansvar för skador av något slag som kan tänkas uppkomma om du väljer att prova några av dem.

I have more ideas than time and resources. Here are some concepts I will probably never develop. The list is likely to get longer over time. Disclaimer: I do not claim to be originator and will not take responsibility for damages of any kind that may occur should you choose to try any of them.

 • Ekranoplan med drivsystem i vattnet. Sannolikt mycket effektivare än luftpropeller / Ekranoplan with water propulsion system. Likely to be much more efficient than air propeller.
 • Elektrisk bärplansmoped. T-formad bärvinge och styrskida fram / Electric hydrofoil moped. T-shape carrier wing and front control ski.
 • Muskeldriven bärplanssurfbräda med fast bärvinge på pedestal och drivvinge på flexande skaft / Human power hydrofoil surfboard with fixed carrier wing on pedestal and propulsion wing on flexing rod.
 • Bärplansenhet med skidnos / Hydrofoil unit with ski nose.
 • Vattenlinjesförlängarnos med luftsteg / Waterline extension nose with airstep.
 • Amfibiecykel. Glasfibermonocoque. 250 W elmotor på land. Trollingmotor på sjön / Amphibious bicycle. Fiberglass monocoque. 250 W electric on land. Trolling motor on water.
 • Amfibiekit till snöskoter / Amphibious kit for snowmobile.
 • Svängbar sits med ratt och skotpunkt till segeljolle / Rotating seat with steering wheel and sheet point for small sailboat.
 • Turtelemarkbaserad puderplanka med nos för ihopsättning och flyttbara bindningar eller greppytor / Trekking ski based powder surfboard with connecting nose and movable bindings or grip surfaces.
 • Snöskor med rörliga ”spjäll” Gå uppför, åk utför, eller koppla ihop till inline puderplanka. / Snow shoes with ”shutters” walk uphill, glide downhill, or connect to make inline powder surfboard.
 • Närhetsodörfilter för offentliga blöjbyten / Proximity odor filter for public diaper changes.
 • Elektrisk kickbike-ståplatta för barnvagnströtta föräldrar / Electric kick bike ride along plate for stroller-tired parents.
 • ”Simma lugnt”- vågbrytarmask för simövning / ”Swim easy” wave breaker mask for swim practice.
 • Styrenskumsspånmagnet / Styrene foam grindings magnet.
 • Segelsystem med dubbla segel på var sida om kollapsande lattskelett / Sail system with twin sail flanking collapsing support skeleton.
 • Magnus effekt självdrivet rotorsegel / Magnus effect self driven rotor sail.
 • Effektiv motorenhet. Liten förbränningsmotor med överstort svänghjul på konstant högt varvtal. Yttre lindad rotor släpar med olika mycket för utgående vartalsreglering , batteriladdning, regenerativ broms. Fungerar också som momentförstärkare och startmotor / Efficient motor unit. Small combustion engine with oversize flywheel on constant high rpm. Outer rotor with coil drags more or less to regulate output rpm, battery charge, regeneratve braking.  Also works as torque booster and starter motor.
 • Öppen träsnipa. Snabb ”på riktigt” utan konstig bottenform, bara raka rena linjer, breda bord, kanske plywood / Wooden spitsgatter. Fast ”for real” no strange bottom shape, just straight clean lines, wide planks, maybe plywood.