larsson@bedaron.se

20180319_070308I N T R O

Jag utvecklar och tillverkar produkter som kanske saknar ekonomisk potential men som är viktiga för mina kunder. Som Flytsparken på bilden som gör det mycket säkrare att ta sig fram på dålig is. Ett större syskon är under utveckling till nästa vinter. Jag arbetar också med reduktion av vågbildning från, och därmed effektbehov för, deplacerande fartyg. En 5 m prototyp visar lovande resultat och jag söker nu externa resurser som ”pro bono” kan hjälpa mig med beräkningar för verifiera min teori. Emellanåt tar jag mer konventionella uppdrag som prototypbyggare, teknisk konsult eller hantverkare. Fler bilder nedanför.

I develop and manufacture products that may lack economic potential but are important to my clients. As the floating kicksled  in the picture. It makes travel on bad ice much safer. A larger sibling is under development for next winter. I also work with reduction of wave generation from, and thus power need for, displacement vessels. A 5 m prototype shows promising results and I am currently looking for external resources that can, pro bono, help me with calculations to verify my theory. Every now and then I take more conventional assignments as prototype builder, technical consultant or carpenter. More pictures below.

Anders Larsson   2018-04-17

ecruiserMini cruiser koncept avsett att visa möjligheter med eldrift, planerad till sommaren 2018 / Mini cruiser concept intended to illustrate possibillities with electric propulsion, planned for summer 2018

Hydrokopter / Airboat

Jaktkanot

Elektrisk utombordare 1 kW baserad på Evinrude 4 / Electric outboard motor 1 kW based on Evinrude 4

Bärplan

Hydrofoil på deplacerande skrov / on displacement hull

DSCN2491 - Kopia

Skrovformsprov / Hull shape test

Modell 0.5mDesign koncept

Demodelfin

RC demonstrator byggd för ett företag som utvecklar fendrift / built for a company developing fin drive

20160607_134739

 

Plugg

Form

1

2

 

Modulkatt

Katamaran med vinsurfingsegel / Catamaran with wind surf sail

ElmopLH - Kopia

Elfordon för en person / Electric vehicle for one person

MobilUVkikare

Rörlig undervattenskikare / mini glass bottom boat

 

Fria koncept / Free concepts

Här är några koncept jag sannolikt inte kommer få tid att prova. Jag tar inget ansvar för skador (av något slag) som kan tänkas uppkomma om du väljer att prova några av dem.

Here are some concepts I will probably never have time to develop. Disclaimer: I will not take responsibility for damage (of any kind) that may occur should you choose to try any of them.

  • Ekranoplan med utombordsmotor / Ekranoplan with outboard motor.
  • Electrisk bärplansmoped. T-formad bärvinge och styrskida fram / Electric hydrofoil moped. T-shape carrier wing and front control ski.
  • Muskeldriven bärplanssurfbräda med fast bärvinge och drivvinge på flexande skaft / Human Power hydrofoil surboard with fixed carrier wing and propulsion wing on flexing shaft.
  • Bärplansenhet med skidnos / Hydrofoil unit with ski nose.
  • Vattenlinjesförlängarnos med luftsteg / Waterline extension nose with airstep.
  • Amfibiekit till snöskoter / Amphibious kit for snowmobile.
  • Amfibietrike ”snöskoter på hjul” med skidor runt varje hjul och skovlar på bakhjulet / Amphibious trike ”snowmobile on wheels” with skis around each wheel and paddles on the rear wheel.
  • Svängbar sits med ratt och skotpunkt till segeljolle / Svinging seat with steering wheel and sheet point for small sailboat.
  • Turtelemarkbaserad puderplanka med nos för ihopsättning och flyttbara bindningar eller greppytor / Trekking ski based powder surfboard with connecting nose and movable bindings or grip surfaces.
  • Snöskor med rörliga ”spjäll” Gå uppför, åk utför, eller koppla ihop till inline puderplanka. /Snow shoes with ”shutters” walk uphill, glide downhill, or connect to make inline  powder surfboard.