larsson@bedaron.se

?
?

Hej

 

Här skulle du ha hittat min hemsida, men mest tid går till mitt övergripande marina projekt för minimering av vågbildning från deplacerande fartyg. Testen med 5 m prototypen ser lovande ut. På bilden syns dock Flytsparken som gör att vi kan ta oss iland när isens bärighet är tveksam.

Hello

Here you were supposed to find my homepage, but most of my time goes to my major marine project intended to minimize wave generation from displacement vessels. Testresults with the 5 m prototype seems promising. The picture though, shows the floating sled we use to get ashore when the ice conditions are tough.

Kommentera